Træfældning

 
(fuldt forsikret)
 
P-E-T påtager alle former for fældningsopgaver.
 
– Bortskaffelse af grenaffald
– Opskæring af stammer
– Kløvning af træ efter Deres ønske